Müşteriler tarafından en yaygın kullanılan 3D yazıcı teknolojisidir. Malzemeler, filament şeklinde yazıcının baskı kafasına sürülür ve buradan eritilip çıkar. Daha sonra eriyik malzeme, üretilecek modelin şekline göre üst üste katmanlar halinde bırakılır. Bu sisteme ayrıca FFF (Fused filament fabrication) adı da verilmektedir. 

SLS (SELECTİVE LASER SİNTERİNG):

Yüksek adetli üretimler ve grift ürünler için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Malzeme sistemin içerisine toz şeklinde girer ve kızılötesi lazerle katman katman kaynaştırılarak birleştirilir.

SLA (STEREOLİTHOGRAPHY):

En eski 3D yazıcı teknolojisidir. Reçine malzemeye LED veya UV ışık vurularak şekil verilir. Böylelikle sadece ışığın vurduğu noktalar katılaşır.

DLP (DİRECT LİGHT PROCESSİNG):

Bu sistem SLA teknolojisine oldukça benzemektedir. Ancak LED veya UV ışık yerine projeksiyon kullanılmaktadır. Bu sayede katmanlar noktalar halinde değil, direk katmanlar halinde katılaştırılabilmektedir. Bu özelliği sebebiyle SLA teknolojisine göre ortalama 4 kat daha hızlıdır.

POLYJET:

Küçük damlacıklar şeklinde yazıcıdan fırlatılan reçine, ışıkla bir anda katılaştırılmaktadır. Bu sistemde farklı türde reçineler baskı sırasında aynı anda fışkırtılarak tek bir model üzerinde farklı özellikte bölgeler elde edilebilir.

MULTİJET:

PolyJet sistemine benzemektedir. Ancak baskı sistemi geliştirilmiş, hassasiyet artırılmış ve temizleme sürecinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Toz halde bulunun poliamid malzemenin katmanlar halinde tablaya yığılması, üzerine “fusing agent” ve “detailing agent” damlatılıp ardından ısıya maruz bırakılması prensibiyle üretim yapar. Bu teknolojiyle modeller desteksiz basılır ve yüksek dayanıma sahiptir.

COLORJET:

Bu sistem iki ana parçadan meydana gelir. Alçıya benzer yapıda ana bir malzeme tozu bulunmaktadır. Bunun yanında çok renkli bir bağlayıcı sistem vardır. Bu sistem katman katman farklı renklerle boyanmış tozları birbirine bağlayarak çok renkli bir yapı oluşturmaktadır.